Skip to main content

Full text of "#18 Hawaiian explorations, dr 4071-4109, hy 4598-4608, July 19th - July 24th, 1902"

See other formats


♦ f t I TO Ho. dr TlllH* 1^^ MW. Twnut tf^ 0 Cor. + 

hoitonv/^ ^^^^ 
JSottcm temperature / m 

Mr Surfau^ ^ Drift \ ^-^'^ ' 

Trawl f fy^?'9W^ ^fj^ . 

I URSS. 
O 

JCWl 

40U 

8og 

900 
lotxi 

1 MX> 

1 1* "J 

I ' .n > 

I 7UCI 

ibou 

J»|UU 

•jatx> 

•J-JLKJ t»OWN. kJ -. ■ 
•}000 SERIAL TKM V\' U A'l l ^ U KS. "1 11 )i. 

too 
sou 

TO? 

4000 •rKMi», ^'3 I NO. OP 1IIICK. 
con. Tltt«» . 
REM A R ICS: r UepQh Turns ^ Cor, + 
Bottom (ii^ c/ if'^^^- 

Corrected icjiivpHrwUire^ 
Trawl cfM-flfisd^ 
SOUNDING WIRE. DOWN. ■ 7' OK •J URNS, ,l«> 

(kk> 
700 
8uu 
goo 

tOQO 

1 1 nil 

I . UK J 

i.iixi 

tQOU 

swo 

250/ 
"'7" 
— 
- 


^OCD 
9800 


3<;oo SERIAL TEMPKRATURES. as 

50 

uio 

200 
JOO 

400 

0<k> 
700 

IQO 

loop no, ov Tiiiri. » COR. KCMAkKS: SUfrtrryr lead ^ C9 ^'^y^ 
Jiotlom iemperature / ^ J^o. of ilbcruwtnctidr 
Corrected iemfp'^ralnrti "^l'^ 
Mr S^'^ Surjjir-e 
Trawl arrhTT^t J' r 
f^^j^SOUUOiUG WIRE, DOWN. 01'. 7v ^ DriftV ^(ii> iuk; w-^^^OREDGE ROPE. Vf-2<f 4'>«> 

I Vital 

I ^w 

1 '/IJ* J 
1900 

»4txj 
lO-JO TBMI*. SERIAL TEMPERATURES, W, Ol' THICK. COK. TiJtr REMARlCSl mrr, ♦ rtAr/M Cor. + €/ i 

Corrected Umpmiture ^ * f ( * ^ 

Air SurfaG6 

S OUNDING WIRE. r //a 73 ^ TUUNB.i lOQ r>< H > 

JCKl 

l<JOJ 
I 

1000 

1 300 

1 H>J 
ISO* 
Jtkxi 

ifOUli 

2400 DREDGE ROPF. *• • - - a.* j.< jL^ ^. If SS0O 
agoo 


3^ 
40QO 

SERIAL TKMPKRATltUIW. • OM 
COQ 

700 

<ioo 

ICXJO eon. rear. REMARKS: 
Depth. 
n 

Cor. + O 

AW^m, ^ 
liaUom. iem,pcraiwTc / * . 

.Xo.ofUi^rnwm^t^r ^ <J O Oar. ^0*^ 

Tniii^l' (if rfirrfjyi J ' I>OWN. DING WIRE. UP. lOKNS. 300 

j«> 
6(X) 

8ou 
gOu 

lOMl 
IIUCI 

initio 

9100 
340n DREDGE ROPE. DOWN, trr. 
atxio 
;j<>iju 

.liOO 
JSOQ 

3BQ0 
3»)0o 
40PU SBTRtAr. TEMPERATURES. 40 
tOD 

JVO 

tOQO tJ&MK cot. REMARKSf DaU / 

r id it / ^ 

JiatUmi- 

JinHom tetnpnrfUuro 

.Yo. o/ fJirrmornrMir ' ^ C7<w. 
Cnrrecfcd teithpt^raliirt 'T^i 
Air -7 ^ .S«r/<v(r 7 ^ Drift I J4; SOUNDING WIRE. AM J<30^ 

700 

JOOU 

lano 

luuo 
M'>J 
15W 
1600 
1700 

IQOO 

1100 

3300 
83CX> 
34UO DREDGE ROPE, UP. (_. 

1 


2500 
f 


3600 


-•700 


( ^ 
JOOU 


5IIM 
< 


• 


- 


' 
- — 
40W SliUJAl. TICMI»ERATUkES. 50 
loo 

300 

4tM 

100 

7W 
8W 
900 
(UOO KO. UV J IIICK. coft. Tiuri*. REMARKS 1« I / MoHom fcmpemttire 
J^o. of thf^rmomster 
Cmrrded tmiptraliiri, ^ * ^T' 

Mr . I^^ait \^ CSar. -O^T- ROUNDING WIRE. UP, TUJINK/' / /•a 0' 

500 
dUQ 

7ui> 

r}i>.» 

ICH>J 

I J(X» 

t ". im 

1500 

1 7<ixi 
I l'i<x> 

2300 
2300 

i'4oo DREDGE ROPE. (OWN. •-•Ooo 
9800 

HO"* 

3600 

4OW SCRIAI. TEMPERATURES. tJKITIt. 
-•5 

too 

300 

Coo 

ftoo 
900 

lOQO TKMP, NO. or TMia. I- cott. COR. t£K1>. REMARKS; A // ^ Dat4i > 

7hrn$ ^ Cor, 

.Yo, n/ thrnrvom'Cte^r 
(Jorrrctod. ^ernpttrature - . - 
.'J i f S StiTfaoc 
SOUNDING WIRE. 7< V TUKNti. 5«-.« 

800 
1000 

KiOU 

1700 
tgOO 

9000 
9IO0 

3300 
2400 DREDGE ROPE. DOWW. UK 

371 MJ 


JOOO 
- 


3500 
3700 


jtiCM) 
4000 

SERIAI. TRMfliRATlfRKS. 

Tl'Vf. 


WO. ^J* TWIttU 


con. 
-a 


JO 


300 
•UJ 
Ano 
lOQO Ttu)u Q 0 Cor. + ^4 Oopifb 
.sVwy* or iGad ^ VI > 

JinHmn, fempcratwrcr 
: U an-. ~o- ^ SOUNDING WIRE. .UUWN. ^ — TUMMS TOO ' 500 

(iTX) 

8on 
90U 
1000 

I luO 

1500 
I Sua DREDGE ROPE. Hi-* UP. « Ml to SERIAL TEMPERATUKKS, 50 

100 
(|Q|> 

TOO 
«<x> 

lUOO 2\ 3 iof^ NO. Ot TlilUL 
I <UA-< CUK. colu Ticur. REMARKS: Ah. '1% Date- / > ^ • Tarn., ' ' l Cor.^^ ^ ^ 0 J efHh {O L ^/H/ SitifrfrfTT Ic 

Cnrrccted tenvperfUure Car. -O.'V DNDING WIRt. Ul». TURNS. 40fl 

'",«■» 1 

700 
Boo 
90J 
1000 

I I'jO. 
1900 

nt>f> 

I I 
1700 
IBOQ 

1900 
3oao 
EDGE ROPE. UP. Dfitc JintUim ieW'perattire 
JVb. vf ihennonictrr ^ 
Carrcat&d- temperature (^0* 
Air I ^ Cor. ~ -O-O- . Trawl iJlli^ SOUNDING WIRE l>OW7(. ■-©71 3CXJ ' l'.J< I 

JCKJO 
IIUU 
iXUO 
»;iuu 
I jrifi 
IStJO 

i6oo 
1700 

V2UU 
2i00 
9<|0O dredge' 


0900 3300 
3500 


5600 


3700 


- - 
3600 


3900 


4000 

SERIAL TEMPERATURBS. as 
so 

I "JO 

300 
400 
Soo 
<wo 
)w> 

tooo NO. OK THRU. 

REMARKS: . Data 

^^i^^i^ Maohim* / 

Bottom Uhhpera-ture ^""^ 
4>Yo. of ihermometer yO^ .SOUI^DING WiRE DOWN. Uf. VA>o «« 

<«»• 

71X1 

Boo 

I lou 

taoo 

1 71X1 DRED GE ROPC. u?. (TV. 

2500 


/ 


4700 


1 


3^00 
MOO 
40W t'XJ 

400 
TOP 

too TKMP. SERIAL TEMPF.UA1l'ru:'>. NO. or TIIKR ^ ia-|i|, />vNjrtt- c'^vi.^-* i KGMAKKS; 1 ^. y# Z/ DaU A/ ^C^/f ''^ 

^^^'ii^ Machine. / JUcl, • 

TUrm Depth 

bottom 

Bottom t-ei&p6ralure >/" ^ • ^ 
Ml, of ifti^rffWfnrfiter ^ 3 ^ • Cor. ' ^ 

^ir ^^>f^ Surffi^ 7C*- />ri/l^>) 1"^^* .SOUNDING WIRE. 
TURNh. 
lUU 

♦ \ ^ _1 

toog 
iiuo 

WOO 
fOoo 

'v' rf» I DREDGE ROPE. DOWN, 6'^ ::goo 
SOOO 
9100 

3700 

4000 35 

7W 
goo 

IMO TBMP. J. I.') I II I. K. COK. TMf r. 
I YWVM P » o Cor. + ^ * M.o/tkcrnmneier 'I \ C Cor, ""^'^^ 

Corrected tempeni^iur^ (>No 
'7 •^1 '7*7/. TUAK& 900 

too t.lfX) 
t(xM 

r;uo 

aono 

3300 .^^OREOGE ROPE, DOWM. 

•27/ 
git. 
•4' . CI 2500 

3000 
3100 
9000 

35UO 
jOoo 
5700 

W» 
40go SERIAL TEMPERATURES. 3$ 

200 600 
700 

Boo 
goo 
icxm TMcr. NO. OF TlltK. 0 cujU CUR. ruii I / /l<.vrf ., ^ 

Machine. / lietil, /.'^ 3« Tu.rru^ 1/ ^ Cor. -f- V V 
'ffffolMtr Lead Z ^ 

JSottom tcmpernttire ^ 
. Yo. of IhermiOfne-ter ^V"?t ^ , 

Corrected tifimptrrituri^ DREDGE ROPE. 
ur. t- ^0 1 


8)09 


8boo 
\ 
altoo 


w/oo 
:\.|io 


3(>au 


3700 


9800 


ypo 


4000 

SERIAL TEMPERATURES. 'I IM II 

50 

lOD 

'jqo 
30a 

500 
(mo 
7W 1:,:, looa NO. OF Timit. OOR. COH. TlUtf , 
REMARKS 
1^ 

Ti^nsjj k) O Cor. -f 2*3^ Depth JjSf 

Corrrattifl. Imn.nurn.lu.r/: ^ ^ *J 
Trawl or-rh-94ga / d ^ Cor, ^OrL^ 
^ Drift 
% .171 

a6oo 
9700 1 
ogOO 
Itoo 
JJOO 


^^^^ 


3100 
J7UO 
.!<••• StiRIAL TI'MITP. All IRKS UfPTH. 

25 

luu 

TtJO 
Boo 

40QO TKMF. or NO. OK 1 lll.c 
C*OK. TICMP. KEMARKS; sw. rr rV lead ^ G C^'^p 

Jiofftom 

JioHom iemperfifmre / C/ JJcpLh i t 

if/ 7 I J^o. of ifwiTftoineUr ^ ^ Cor. ^0*t 

Correct ed tevhp*iratt/j'e^ 

Mr f/ Sicrfacc y ^ Drift } (.ft' 

Trawl m^- 4^^/d'/3^/<^ <^ 'K<^'^^yH 

^r- ....^Z- . --EDGE TOPE, >^^^UNDING WIRE. UP. 10. too 
!^ 

OCX) 
700 
600 

Virr\ 

I T»-K J 

I 'JOJ 
1300 

1700 
J800 
1900 

S3QO 

2300 
3400 Oh UP. 10.16 0 iA^V^*^ 
1 


9500 
/ 


U6CK> 


• 


/ 


27(X) 


— 


/ 


3000 


3ltK) 


— 
3200 


3300 


3400 

3()oo 
3700 


3800 


3900 


4000 1 

SERIAL TEMPERATL/RES. too 

VtXJ 

300 

4W 
500 
Coo 
700 
Boo 
^l|ao 
looo TKHl*. NO. UK Til BR. coa. COIL. TXMF. ,1 - : I - H 
^ lUl L ( MhJ 

Uorrccttxl tetnpirature ^7 / \ tL I J I of ( on h 

JkfHoDv fempfiratare 
Mi. of ihrntwmetar SOUNDING WIRE. 1 r 
TUKNS. 
(m>-j EDGE ROPE. 1700 
igoo 

3000 

2300 
3400 
4«J0 

Ooo 
700 
800 

lUQO UEMARfCST 'jUv a^*^ ^vi^ - ' JUrHoTfi fetnpcratiir& JTo, of if thermometer '| f >L <J ^^"'^C^ 
SOUNDING WIRE, 
1 ' iGE 


ROPE. 
ur. 


O 
1 tit 1 

500 


//^ 


,16 '01^ 


• 1 
(*OCJ 

/ TOO 


1/ 


• , . . 


' ' \' 


looo 

J100 
1?0(J 
IJfX) 

1500 

ryoo 
ifloo 

HJOO 
2inrj 

1 2200 » -471 
2500 

3600 

37Q0 
3800 

JOOO 
3300 

37<x> 
3B00 
MPERATl/RES. as 
50 
loo 

<)ao 
'/09 
(km 

iuoo TBMr. NO4 oir THt«. oox. COR. TltMf. (KM ARKS: / - . ^ Maofdne. \ Jteel. 

.YfK nf ihrr/mmeter ^ 
Cttrrcoted iimp^irature % 
Mr 7/ .S'/<:r/cw3e 

M Trawl acdrg^gS^ /Q ' jj/Hi. SOUNDING WIRE. 
% m 4(? 

asoo 


a6oo 
3000 


3300 
asoo 


3O00 


370y 


3800 


3</» 

SERIAL TEMPERATURES. -5 

50 

I'M 

'l<X> 
600 I; NO. COR. C UKMAUKS: / 7 07 lioUoifh teiri.pfirri.ttire ' 
.Yo. «/■ thenriometer 
Corrected fcrrvperatU'Ve 
Air I ^ Siirfa 
Trawl t)r drxdM^ / 1 

0REDGE ROPE. irfaoe . , 7 1 D^ft ] I 5^1) SOUNDING WIRE. 

UH. 4^. 
'if 1300 

i6tjo 
17UO 
i8«» 
1700 
yooo 
3100 

3200 

2300 
3400 t X c y 9SM 

^800 

0000 

saw 

3500 

iBoo 
3900 
400P SERIAL TEMPER ATURE5- 4S 

V.' 

too 

•/» 
1000 TlttW*. NO. or ITfHH, KKMAUKSi JVo. Vo^» Date S-JZ /ifJy 

Ttfirm >7^ Cor. -^ Depifi, >3t>/ 

J> a >g^or lead sT 

Bott4)m Ump6ryr.tuT*e- ^ 

.'Vb. 0/ ifi^enn omi'ter ^t^' ? » • i35ar. * . 

Corrected^ tempcraiure 

^ftr f - Surface * ^ i>rty* ) ^' 

Trawl w> UraUge ^^♦^ SOUNDING WIR E lit, Z <>5 o ^ • / • T i . 1URN5. I UKJ 
2JO0 

»4or} DREDGE ROPE. /* . or. y. 0 
I A71 ateo 

5500 

3700 
3800 
3900 
4000 SICR I A I. TK M t'KK AT U U KS. hill I „ a? 
SO 

IfJO 
900 

100 

f)oo 
7uci ^12 ^^^^^^C ^^^^^^ NO. OK TIIUK. UIK. cjij^. iff. /V:^, uOR. rilMr. REMARKS) rvn. ^^■Ya.^>-. ^^f> Daft -^-2 
<1lc*^ MaMm. ' Reel./ 

Skrytrxrr lead / ^ CX^i^^ . i Bottom li-'fnynratiire 
jYo. of tharirt'Omcter 
OarrcGted iem'P*!-raiurc 
Qar. "0' 

^ir j/T.*- 5«r/a«e 7*^ t ^ Drift) 
Trawl 0 1' «i w «i j«e T^c SOUNDING WIRE . — ' Down. i-Ml! ItUU 

I H 

r /( ■( » 

141 X) 

1500 

1700 

3100 
3900 

a40fii ,.;^ >_DRE DGE ROPg. 

'^OWN, UP. i2o 
if 0% 25m 
aKco 

Moo 
J7W> 

SI£RlAt TliMPtKAlURES. - H 

too 
Sao 
300 
•100 

Hou 
fJH AO. OP 11IXR. con* COP. TKWt KKMAKKSc: 
,/Yo. of tluntwjfveier ^ , Oor, 0» %^ ^^ ^SOUND tNG WIRE. DOWN. 
UK 3^ 400 I JUtJ 

1300 
15W 

2tX]0 
2IC(iJ 
33O0 
33«J 
?4on DREDG E RO POWN. 2 3 » 
1 3. of / >*» 

3tCiO 

3,100 
34«> 
3500 

3700 

3800 

4OOU t»KlTH. 

as 

900 

.'•j>> 

tooo 
NO. or TIIKK. 
— REMARKS; Tt4.rH4 Cor.-j- /Depth 0 f Botiom iejftperatrire ^ ^ ^ 

wVb. of thenthomeUr */ / ,5^ ? •» . Cor, ""0- 

Corrected tcmp'jrdUirh * 

Air ^ (c» Hurfwie / U> JO rift 

'Pra wl or dredge SOUNDING WIRE. DOWN. 
UP. 'I 
[IIO 

< II « ^ 

7tK) 

ICIOU 

t IM JI 

(-.HI 

I7U0 

VtHMI 

3>IO0 
990Q 
3300 
240f> DREDGE ROPE. I>OWN. UP. ^3 to 
/ »7« 

I 

jOoo 

3V0O 
.|000 

JiERIAL TEMPERATUKBS. i>mu. 
NO. or TllKK^ 


00k. 


90 


leu 
1 
*co 
TOO 


lOOO UlCMARKS; 
Date 

Itfrtiom ieiiiparaliLve Ifcpth / / 7 / Ai> r^. of ihri'/nonieier Cfjr. ^ l^fPBNDING WIRE ■J 

JO 

A"' UP, TUKN5. 
200 
300 

(HW 
700 
800 
900 

MOD 

IVflO 

• f»<Xj 

liW>o 
(900 
aooo 

2100 

aaoo 
2300 
3400 REDQE ROPE. /h 2 ' 32 so 

J v.: ' UP. 'A t-ff71 /IT 3500 

,3000 

1500 
3500 

iCoo 

370© 
j«no 

4UOU SEftlAt TKMI'KRATURES. RU. OP TIIXK, 


COR. 


COK, TlOMl'. 


'S 
im 
300 
500 


(00 


700 
<)(» 


tooo RCNfARKS 1 LI"//? ^ -Ay Hot torn 
liafimn- (furhfy 
./V7i. r// ihrrrmmnter 
Correciori ieTTbpHraiiire. 
Air j ^ /^la^facc \ «5«> 


i 

f 


9U<» 


J 
1 

SERIAL TEMPRRA liJUlCS. KO. Of TttlilU 


COK. 
-•5 
too 
« KKMAKK.S 6 JirrHoiii. teitipemiivrG ^ A 

Xo, of ihermonve4ier J % ^ Carr ^ 

Oorrcoiod iemp^ratiira ^9 Trawl > ji l iii ui ^ /n &UNDIHG WIRE. 4- 

J^, /«/, 
Ul'. 7 2CX> 
300 // Son 
900 
1000 
iroo 

1 200 

1300 1500 

1600 
1700 
1600 

aooo 

3I0O 
3 20a 

2300 
9400 ORE 
iE ROPE. 0/. V-| . IIP. •Ctoo 

99oo 
3000 

3300 

Lion 
3500 
36O0 SERIAL TEMPERATURES. ^5 
({10 

200 
j« 
4W 

Coo TUIP, HO. OP Tit Ilk. GOK. '1«MI'. WEMARKS 

IT' Vn. of thrrmormter 2 * . Cor» 

(Jt/rrccteti tcnhp*train>re' SOUNDING WIRE. 1>0WN. 


ur. * -Ml o 

luu 

SOO 

300 
400 

7-1- C 

f/X) 
lUOO 
1 KXJ 

1300 
1400 

t ^xw* 
17'JO 

9000 
OlOn 
3900 

2fUU DREOQg ROpIT DOWN, UP. r I 'J 'UO 

JfuD 
J>4«> 

3»jtt> 
40iw 

i LMr. 
can. 


Itn 


vOf 


Soo 


|00 


TOP 


nop 


70a 


fiou 


9P0 


iOOO KEMARKSt 7 Jfo. '^p^x.'^. Date 

Airn^ ^WCor,^ '^C JJcpih 
JiW^TT lead <J ^ 
Dot'tom 

Ik/timtv tcmpemitire 
Js^tK of ihcrnwnvttcr 
Ctrrrc^od tempMraturt ' 
Mr n 
^1 Oar. ixyl/^ Trawl -trr SOUNDING WIRE. I>OWM. UK ViT. - o 
too 

*». ^* 

4C» 

500 

(too 

700 

lOUU 
II'-KJ 

1400 

tsoo 

r/uo 
1800 
r9(» 
itooo 

JIOO 

2300 
3^CO o.^ DREDGE ROPE. DOWN. 4r 4^ tn». 

1 
• SERIAl ntMPEiUTuaes. 

T»«J', 


Kp. or THJIH, 


at 


50 


••)0 


-'<» 
4'IU 


1 


1 


1 

REMARKS] firm Jo(pi>aor,'^ ^-^\\ ^ j/*^ ./VV>. of tlierm-ofU'eter ^J^^^ 

Air ^ ^ Stttrffmm 7 ^ 
Trawl or dradjUc Car. -0'^^ 
DHft SOUNDING WIRE. 
iWN. or. TURKS. .'<>> 
(toll 

J ' " 

/ » t "U 

1900 

I.VXJ 

I If JO 

i6oo 

IQ(X> 

Stow 

S20O 
3500 
3400 DREDGE ROPE. POWK» VP. •-67I 
35^0 

MOO 

4WP SERIAL IJSMPERATURES. •ion. soo REMARKS) 
Date. >f^ 

Tii.rm J'^y Cor- + -^.sT l^e^* >^ "^7^ 

S(. I — -/ 

I; Vol f| }^ , jU ^ 

Bottom, tenh^eraiurtt ' ^ > 

Cor. *' 

Corrected ^npnratwrt \ cl 

Air 7 f Sivrf;a^ / 7 ^ ^rift l[ /J ly^ SO Uj 
DOWN. SOUNDING WIRE. /V- UK TUItNS. DREDGE ROPF. ./>.« 

luuu 
I too 

fail 
I3«ja 

iMHi 

x6co 
1700 
ifluo 
1900 

3000 
3100 
S800 

241x1 It..' Qiao t. fj 1 jli K 


• ok, 


4(11. , . 


60 1 
sen 


SOO 1 

Machin.&* ' 

Bottom tenvperatiLre ^ 

Corrected teMvpo.raturc ^ ^ 
Air / Jf Siirfaoe / ^ / 
Trawi 

Cor. ^(?.^ UNOING WIRE, DOWN. ' UP. 

JO 00 
200 -two (loo 

I'JIXJ 
J30D 
MOO 
tSUO 
l60O 
1700 

r8oo 
T900 
2000 

•llOQ 
3120O 
3300 
2400 ro DREDGE ROPE. J- 'r UP. it* 

300 

400 

<JQO 3700 4000 KBKI A I . TICM PICK ATU K IW. REMARKS: 
t^^^^^^^^ Machine/^ ^lUnl. <^\^'^f'^'/ 
Twrns ^ Cor. + ^^..j T>t^J^ 1 ^/^^ f ' 

BoUom tvmpe future ^ ^ 
Jfo. of IhcrffMm^Usr y^J^\^ ^ Q Cor. Corrected t-emp**ratuTK 

Air / / !^i^rf<ii» I I 

Trawl or dreAlgc wt/SOUNDINI lOUNDING WIRE. TOKNS. - Drift DREDGE ROPE. UP. 10^ 
^00 

aMfv 
57CW 

'.KUIAI. •rKMlM'.UATPra'S. 

• OJ. Ul J tU.K. ItJD 

Sou KEM Allies : 

: /// ' i V? ^ MacfUne. 
Tu^rrL6^:> ^ Cor, Keel: 

iinUiiirb Umperalure 

.Yo.ofth-crnwm^ter ^ ^ i ^ ^ Co . 
Corrected tpmporatitrt} IM A / J C^^*^'^^ 

Mr 7 *i Sur/oGe. / h ^rifi \ ^ o' •low 

700 

I l<ll> 

I2CiO 

U'XJ 

ffioo 
1700 
I&oo 
igoo 

9000 
3IQO 
22O0 Dia^DGE ROPE. /3. > ni ?5 

tO) 

300 
400 

OOP 
?O0 
&0U 

900 

iOQO TItMJV 9$QQ 
9600 

jorm 
1100 

3300 
MOO 

37OU 

4tT^ / rPERATURES. KO. or TIIUA. COM. cuK. ncMr. A -I - REMARKS: Shnlmrlead O i if if 
1^ Jfattom \tmp&ratttre ^ . 
Jfo.nfilbrrinonMUr Car. -0.> 

f ^ n' C Mr y ^ ^ //SOU 'SOUNDING WIRE. Ul*. lOO 4rx> 
500 

tl'.KJ 

Hoft 
900 
tooo 

1300 

1500 
i6ot> 
17(10 
18CXJ 

2000 

aioo 
aaoo 
3300 WGE ROPE. UP. « 611 Vf- >;oo 

juuo 3000 «?L:UIAU Tr.MPKRATURES. 
REMARKS; Shifts J.ead 3^ ^Ij^ . 
rinftom /S, /^r** _ _ 

Jtr&tom temiieraiur& io^^ 
^n,of ihc4'nhom>e(^r f5^?> ^ i . Our, 
Corrected teinpQraturc ^ . t 
SOUNDING WIRE. UOWN. VI'. TUILN&. roo 300 

500 

1000 

new 

I SOU 

\\<^} 
15W 

ifKXt 
1700 

iKtin 

y}Ou 

5300 
•3400 DREDGE ROPE. DOWN. UP. 
4000 SKRIAl TrMl>ERAH'l>r:s. 

<;oi.. j COM. TKIU>. 


■'i 


^^> 


linn 
t>t» 
tea 


wo 
- 

KEMAftlCS Ab. V/^r . Date ^'S 
Corrcdcd temperature (f^'O CJn( ^. SOUNDING WIRE. DOWN. 4 «7I TUKN5 JOQ 

"1 300 
400 

(AM 

yoo 
800 

1000 
JIOO 

laoo 
1300 
140U 
I sou 

1700 

I Vjn 
l«/tH> 
•iOOO 

'J'/tJfi 

3400 DREDGE ROPE. 7 J'' .•.^'.>-. 

3(00 

4000 f^ritlAl. TKMPBRATITRES. •■•t i-ni. 


1 ' vr. 


Nu. or Ticia. 
COR. TIOIP. 


"> 


SO 


lUU 
un 


eoQ 


700 


eoo 


goo 


iOpO REMARKS; mi 

Air Oar. i^ttfhor lead 3 (0 * 
not torn S'^ ^Xt/^^^ 

Jloiimn tenipcraitire ^^'^ V p->,. .SOUNDING Down. 

7- . y^.^- TURNS. 1U& ••/HJ 

7.-. 

t<JfK> 

t •.! W 

ififn 

1700 

tgoo 
2000 
aioo 
0900 

3400 DREDGE ROPE. DOWN. UK t-Aira 

am 
/ 


/ 


J^n^l 


1 


^OQ 


3000 


iiiao 
1 — 
3300 


3400 


3100 
37CJU 


ilOQO 

SERIAL TEMPERATUftES. 

Oik, 
KCMAiiKS 
-. y/i>f . Dal MaofUtie. 
Timis o Cor. -f />3 \ 
iSh-rjt~m' leM<d ^ C ^ 
lioUnm Co 

JiMtnm fetfiparatfire ^ O. ^ 

J\i''n. of ihernujnii'.ter ^ ? 2 ^ . Cor, 

Cf/rrccf&d tctnp^raltire^ C^O ^ ^^^'^ 

^zr 7^-*- Stcrfacc /Jr^ i^ri/* | J 

SOUNDING wTrF DOWN, •7 TUKNH. lOO 

/ r ,j 
Jog 

700 

J I $00 

171x1 
iBcja 
J900 
aooo 

saoo P,^, DREDGE ROPE. DOWN. 7 ' 3000 

•370a 
3800 

4000 SF.RIAL TKMPKaATtiUKS. 

as 


so 


J<lO 
;,o6 
t)Ot> 

1. /^^/^^ S3 r Dafp 

Turns / / ' Cor, + / ^ , , DeptA I ^ ^ 
4Sh(ff!^ lead. ^-^^^^ \ 

miiiQmdm.j/Hiu^y^'^* ifs^t^ 

Xo. of tfusnnoniatcj' ^J\3 ^ Cor. 
Air / ^ SftrfoGe / / Brift^ SOUNDING WIRE. TURNS, 7f«o 

low 
aoo 
taoo 
1300 

iCoo 

r7()o 

2tXX) 

aroo 

32CX} 

2300 
2400 DREOGE ROPE. or. L<'\ V.', 1^ MI 

■j 


• 
•9uo> 


.tlQTi 
• 


||M 

3(ioo 

3700 


41KX} 

SERIAL TEMPERATURES. as 
too 

500 TItMK NO. Of mVJL, COM, .Jr^ • ,yi REMARKS: 
TS-ns /i^ Cor. 4- 

_ Uultom> U'.u^eraiiire- >• 

jYv.of ikcrtmmityter ^ ^ , 

Corrected temperature u> '* / ^ ^ ' '^SOUNDING WIRE. DOWN. UP. M30 TURNS. .I'ifl 

TOO 
8W 

I c)tyj 

I K.HJ 

i»uo 
i30o 
litno 
1500 
f6oo 

1800 
tgOO 
aooo 
yioo 

9300 

2400 
EDGE ROPE ur. /I jdvd 

ill.. 

3<joa 

w» 

4000 too flu, ui» -Dam, REM ARKS: Turns / Cor. + le.ad 3 6 :A 

' / / / ^ 

liottom t-f niparuturc u^ / • / 

Mj. of ih-erifiometer J^^^ ^ Cor. •j^*^ 
-^tr / / Siirfaoe 7^ Dim ^J^i'^/- I1> Trawl 
EDGE ROPE. 1 wi floo 

lOOO 
llOO 

i300 

1700 

•J TO* •or. ~JTiO 3000 

llrm 
4<W SERIAL TEMPaRA TI'RR^. 

miif. 


HOL Ol» tHBH. 
roo 
i«o 


4« 


500 


Aoo 


700 
•/JO 


luou REMARKS: 1/% Depth 

. iead ^ 

.Yo. of Ui4iritwm4>Mr 
Curre^ited UtrhptnUu^re (9 
Air ^7 Siirfw34> ^ 1 

,0 iiOlJNDING WIRE. ^ mm m/. u re / DOWN. TURNS. 16/1 Scto 

70U 

8rxi 

I Ud.} 1500 

ifKlO 

J 

1 H. . . 
J</>J 

0100 

2300 
240" > 
DREDGE ROPE. DOWN. A" 

rpin 

54001 

36tHJ 
3700 

4000 1 fiRRIAL TF.MPJ2RATURES. COA, SO 
«» 

300 

Voo 
84)0 ftEMARKB: Ta.ma^ /l Cor, + 2~ J)^jMt. / ^ \ Ul/J 

3yf\ ' / BoUom Bottom tvrapKrfUur» ^ 4 ^ / 
i/Vb. of ifMirtfbom'etcr Vfi ^ ^ ^ Cor, 
Corrected trf^tnpereUure- 

Trawl SOUNDING WIRE. I iw 
) »} 

t '.'JO 

1 7111 » 

li/IO 

1 • 

23CJO 
3400 0«EDGE^ROPF. 9H00 

:i9Cio 

ilOD 

3>oo 7 SKRIAJ- TKMI*ERj^TlJRES. iJKrnr, 


Titur. 


tukk. 
COM. Tiuir^ 


100 


aoo REMARKS Daim MaohifLtt. \ ICeel Mi Tiiim^ Cor^ / ^ ^ ^M^^^*^ ^ ^ vT^^?)'. s 
i - Dottom 
JSffHom iejuf 
M. of tlkrrmsm^fMr 
Correct od Unhjm'cUu^re. Sun* face. VHf^l l^fO 
MP. TOENS, J 0 c 
500 

I ;\«> J 

1500 
i6w 
1700 

1900 

SOCIO 

itOO 

3200 
3300 
2400 / OREJDG 

1100 


MOO 
■A 


4400 

SKRJAL TKMPERATURES. MO. UK THKK, oak. 25 

so 
loo 

300 

ClOO 
900 

luoa UCMARKS: 
Jfo. r-jjC^r: ^/O'f. Daui'M' 1 , ^ * 

Mtwhific, t Jiee^ 
Tm^s Z/f Ctn-.-^ ^/ DcpUt fi^^ 

Cor, Q 

Connected lemp^raUtrJ A/ /» ^ ^ f^' C , SOUNOING WIRE. 
UP. TURNS. 300 

500 

700 

900 
irxxj 
I ItXj 
I .'OO 

I 

15WJ 
f6rx> 
1700 
1800 3I0O 

a?oo <^/„, DREDGE ROPE. DOWW. [7 w. X tat r 


/ aooo 
i 


3300 


3400 


.■57W» 


4000 

SERIAL TEMPEUAI UlUSS. 

rnir. 


m* OP Tutx. 


COK. 


cos, TKMI'. 


top 


auo 


300 


♦jo 


7PQ 


8ao 


gou 


^000 REMARKS) Data 4^ if Maa^lite,/ / 
3 >^ Cat. + ZZ 

sJt^l^^r lead jCajp . 

Jiotiom , ^ . 

Yo. of t?irrnionMtfir * •/ 

C'drrC'Ctcd temperature 

Ur '^^f^ Sierfaofi />'^/* SOUNDING WIRE. DOWN. vv. ■V 4* 4 TtriLM6. VOt) 

900 

\ 

iw 
(•00 

Boo 
1900 

t'-KJO 

1700 
1800 

atxio 

»atx> 
23*>j DREDGE ROPE. tMJWN. OF. 
uCoo 

am 

d»oa 

won 
3900 
KKMAKKHj J{a. ^ ^/t^l Date 

Ti^TM J/vT Cor, -h 3 t 1 

JShtfihtfr load <l >^Xt- f 
JJoUom Uiipih liaHom temperature 
Xo. of tfi^jntumieter ^ I 
Cnrrccfod ioitip^raf^u^A 

Air Smfacc c .'^ DHfb S 

71 c Car, -0 SOUNDING WIRE. JIOWN. ^. #^4^. >-r "V, Ti;»NS. » HI 300 0<jtj 
7C¥j 
KUQ 

I 'XX) 
I Ii J*J 

laoo 
1300 
1400 
15UO 

1600 
1700 
I Boo 

K/X) 

2000 

3100 

saoo 
3400 DREDGE ROPE. fiowN. OF. J-/, 3o 
SERIAL TICMPERATITRES. or.tnii. 


Tumv 


9fO. 01' TIUU. 


cok. 


CUR. IHMJ*. 


50 


300 
7«0 


too 


'JUO 


I00i> KKMARKS. ffotiom 

ItnHom tejnperaUire Y 

Mf.o/ tMrmometer f^,f^^'^^ Cor, " 0 

Air Tf'*— 8urfao6 ^(>\ ^ Drift \ ll'/u 
Tmwl 4j ir -Hrj^d^ ^ i ^^'-^'^ at^ jf/,., SOUNDING WIRE, 


TURNS. 


y,-.. DREDGE 


ROPE. 


JDOWN. 
""TiOWN. 


//* // . ^'I^ 


Q 
of/:' • " 


low 


■ :» ^ 
sw 
- 
MHJ 


'KJ>J 
7<K) 


______ 
" • 

IJrw 

I'iCXJ 
1300 
I5CMI 


ifxiu 


1 71x1 


ia<>o 


IfJrOO 


2tXXJ 


1\Ofi 


2a«j 


3300 


44rjO